Andet

Der er masser af viden at komme efter på det store internet, men ikke alt sammen er værd at samle på. Her kommer vores bud på sider der yder et højt niveau af vigtig viden , opdelt i emner. Selvfølgelig også lidt der falder uden for de øvrige kategorier.

SEO

SEO ved Deducta – Digital business

Anmeldelsessider

Blogbite.dk – Gode produkter anmeldes her.

Webshopgennemgang.dk – Anmeldelser af mange gode og dårlige steder på nettet.

IT

SkyViewCRM – CRM sytem

→  Activebs – dynamic nav

Printerguys.dk – Leje af kopimaskine

Marketing uddannelse

AVT.dk – Tag en Master uddannelse indenfor markedsføring.

Hjælp

Begravelsesguiden.dk – Guide til begravelsen

→  Johlhumancare.dk – Få hjælp med loftlifter

→  Psykoterapeut Kbh K – Få hjælp når livet er svært

Mad og drikke

→ Kroatisk vin